Start | Om Vihab | Produkter | Kontakt |
 
 
Produkter
Matningsrännor Transportrännor Vibrationssiktar Vibrationsbord Gjuteriurslagare Smådelsmatare
Dosermatare Vibratorer Övervakningsutrustning Styrdon Speciallösningar  
 

Matningsrännor typ MB och MS

Vihab matningsrännor används för de flesta typer av material och inom industri av skiftande slag, exempelvis gjuterier, gruvor, legeringsverk, kemisk-teknisk industri, livsmedelsindustri etc. Ränntrågen utföres som standard i stålplåt S 355 MCD men kan även erhållas i rostfritt eller syrafast utförande, eller med inlägg av slitplåt, slitgummi, eller konstfibermaterial.
Rännorna är försedda med gummidämpare eller spiralfjädrar för uppställning, vid extrema belastningsfall används spiralfjädrar med inbyggda gummidämpare. Specialrännor med siktinsatser, matningsrör med cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt, vätskekylning, eluppvärmning mm offereras på begäran.


Matningsränna MS F  
Matningsränna MS
 
Upp

Transportrännor typ MFS och TRM

Med ett långslagigt, lågvarvigt excenterelement och länkarmar lagrade i mjuka gummibussningar åstadkoms en skonsam transport, både för material och omgivning. Ljudnivå under 70 dB A.

 

Transportränna F  
Transportränna
 
Upp

 

Vibrationssiktar med ett eller flera siktdäck

Vihab vibrationssiktar är avsedda för fraktionering av pulver- och kornformigt material. De används inom industri av skiftande slag såsom gjuterier, legeringsverk, kemisk-teknisk industri, trä-fiber-cellulosaindustri, livsmedels- och konservindustri, energi- och värmeverk etc etc. Mångsidigheten hos Vihabsiktarna gör dem lämpliga för såväl torr- som våtsiktning - förtjockning och avvattning - kontrollsiktning, dammavskiljning m.m.

   
Vibrationssikt LS F
Vibrationssikt LS
 
Upp

 

Vibrationsbord

Tomrum kostar pengar!
Varför betala för onödigt skrymmande emballage? Med Vihab vibrationsbord på fyllningsstationen packas materialet till optimal packningsgrad. Emballage- och fraktkostnader nedbringas till minimum.
Säckar, storsäckar, kartonger, fat mm med pulver- eller kornformiga material vibreras med fördel på vibrationsbord typ GB, där vibrationerna alstras av en motorvibrator.

 

   

Vibrationsbord typ GS F
Vibrationsbord GS
 
Upp

 

Gjuteriurslagare

Rationell uppslagning ger betydande tidsvinster, gör arbetet lättare och billigare. Vihab gjuteriurslagare HS har med framgång använts sedan länge. Även transporterande urslagare och kompletta urslagare med transportrännor för borttransportering av formsanden.

 

   
Gjuteriurslagare F
Gjuteriurslagare
 
Upp

 

Smådelsmatare

Vihab smådelsmatare för orientering och utmatning av detaljer. Matare för orientering av olika detaljer som skruvar, muttrar, brickor, kugghjul etc. Används vid förpackning och montering av komponenter.

   
Upp

 

Dosermatare

Dosermataren består i huvudsak av ett ränntråg fast monterat på ett magnetdrivdon.
Kapaciteten grovinställs genom att höja eller sänka den ställbara påmatningstratten och fininställs steglöst antingen med potentiometern på styrdonet eller med yttre styrsignal 0-10 V alternativt 0-20 mA.
Oavsett vilken kapacitet ni önskar så finns en Vihab dosermatare som passar.
Ränntråget kan vara smalt eller brett, kort eller långt och tillverkat av svart material, rostfritt, syrafast eller konstfibermaterial. Rännan kan vara försedd med siktinsats, den kan vara öppen eller kapslad. Vi anpassar oss till kundens krav.

 

   
Dosermatare MMM 50
Dosermatare MMM 50
Dosermatare med höj- och sänkbar tratt
för noggrann dosering t. ex i samband med
uppvägning eller blandning av produkter.
 
Upp

 

Vibratorer

Motorvibratorer, magnetvibratorer, tryckluftvibratorer och hydrauldrivna vibratorer.

   

Vibrator

Motorvibrator

 

Upp

 

Övervakningsutrusning

En amplitudgivare monteras på den vibrerande utrustningen och ansluts till centralenheten. 
Från larmutgången dras signalkabel till önskad plats, vanligen kontrollrummet varifrån processen styrs.
Centralenheten kalibreras för den amplitud som utrustningen normalt arbetar med.
Om under drift t. ex. kletigt material bakar på en ränna eller en sikt och kapaciteten därmed sjunker så ger övervakningsutrustningen larmsignal.
Själva larmet, som inte ingår i leveransen, kan t. ex. vara roterande varningslampor och/eller ljudsignal.
Skulle någon väsentlig del av den vibrerande utrustningen lossna med följd att amplituden ökar utlöses larm även då.

   

Övervakningsutrustning typ ALIM 01

Övervakningsutrustning
med amplitudgivare

 
Upp

 

Styrdon för magnetvibratorer

Tyristorstyrdon för alla typer och storlekar av magnetvibratorer.
Styrdonen finns för inbyggnad eller kapslade IP54 plast eller metallkapsling. Alla styrdonen är klara för fjärrstyrning 0-10V spänningssignal eller 4-20mA strömslinga.

 

FQ1 DIG

FQ1 DIG
 
Styrdon
Styrdon
 
Upp

 

Speciallösningar


Siktlinje för glaskross

Siktlinje för glaskross.
Matningsränna med magnetvibrator som
vibrationsalstrare matar till en grovsikt
som i sin tur matar till en finsikt.
Spiraltransportör F

Spiraltransportör
 
Upp

 

 

 

 

Specialföretaget för vibrationsteknologi