Start | Om Vihab | Produkter | Kontakt |
    Välkommen till Vihab!  
   
Företagsinfo Förfrågn/Beställning Leveranstid Leveranser Pris/Betalningsvillkor
Produktsortiment Miljö Verksamhetspolicy Försäljningsvillkor  
 
 

 

 

Företagsinformation:

Vihabs specialitet är vibrationsteknik. Vare sig det gäller att dosera, transportera, sikta, lossa eller packa material, så har vi, med mer än 50 års erfarenhet av vibrationsteknik, lösningen på era problem.
Vi ställer självklart upp med den kringsutrustning som behövs för en nyckelfärdig anläggning. Genom vårt breda kontaktnät av specialister inom såväl mekanik som elektronik är vi flexibla och kan anpassa oss till varje enskilt projekts specifika krav.
När det gäller vibrationsteknik:
Kontakta Vibrerande Hantering i Ängelholm AB - det lönar sig.
Vi är aldrig längre bort än avståndet till närmaste telefon, fax eller e-post.
Vihab samarbetar med:

• HR International Crushing and Screening Ltd, England - ett av världens ledande företag när det gäller krossar och vibrations-utrustningar för sten- och grusindustrin, gjuterier, gruv- och stålindustrin samt liknande industrier med extremt tung hantering.

• Venanzetti Vibrazioni Srl, Motorvibratorer för alla behov, 2-pol, 4-pol, 6-pol och 8-pol, 3-fas, 1-fas. Samtliga ATEX-certifierade.

• MP Elettronica Srl styrdon för matare och siktar med magnetvibratorer samt övervakningsutrustning

 
  Upp  
 

 

Förfrågningar & Beställningar

Till vår ordertelefon 0431 410 010 med personlig service på vardagar mellan kl. 08,00-17,00.
Går även bra att faxa till oss på 0431 410 020, eller e-posta till info@vihab.se dygnet runt.

 
  Upp  
 

 

Leveranstid

Stor del av motorer, styrdon, fjädrar m.m finns på lager och levereras därmed omgående. För leverans av större kvantiteter eller hela maskiner presenteras leveransdatum, i enlighet av avtal som tagits mellan Vihab och kund, via utskickat ordererkännande till kund. Har det mellan parterna istället för en bestämd leveranstidpunkt avtalats om en tidsrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående.

 
  Upp  
 

 

Leveranser

Allmänna leveransbestämmelser NL01 tillämpas. Alla leveranser sker i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS 2000. Har ingen leveransklausul särskilt avtalats,
skall leverans ske "Ex Works".

 
  Upp  
 

 

Pris & Betalningsvillkor

Frakt, emballage och moms tillkommer på priserna. Vid faktura gäller 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. Annars tillämpas förskottsbetalning. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta. Levererade varor förblir Vihabs egendom till full likvid erlagts.

 
  Upp  
 

 

Produktsortiment

Hittar Ni inte produkten Ni söker i vårt sortiment, kontakta oss med en produktbeskrivning så ska vi göra vårt bästa för att lösa situationen åt Er.
Vår stora styrka ligger i specialtillverkade maskiner och vi har ett stort och brett kontaktnät av olika leverantörer både inom och utom Sverige.

 
  Upp  
 

 

Miljö

När Er produkt är levererad och Ni har för avsikt att ersätta en trasig eller förbrukad del i Er verksamhet ber vi Er att ägna en tanke åt vår miljö genom att återanvända och/eller återvinna i så stor utsträckning som möjligt.
Om Ni inte vill behålla embalaget, lägg gärna lite tid på att separera och källsortera.

 
  Upp  
 

 

Verksamhetspolicy

Vibrerande Hantering i Ängelholm AB arbetar med konstruktion och framtagning av underlag för tillverkning av maskiner inom allehanda brancher med behov av vibrationsteknik och givetvis underhåll, service och montage av ovannämda konstruktioner.

Med våra kunder i centrum skall vi bedriva en verksamhet som karaktäriseras av, produkter som överensstämmer med kundens behov, ställda krav, ett aktivt miljöarbete, samt en god och stimulerande arbetsmiljö.

Detta uppnås på följande sätt:

• Vi ska vara lyhörda för kundernas krav, behov och önskemål.

• Välja leverantörer/entreprenörer som lever upp till våra kvalitets- och miljökrav.

• Ha kännedom om gällande lagstiftning samt efterleva såväl interna som externa krav,
som är relevanta för vår verksamhet.

• Genom kompetens, engagemang och medvetenhet hos de anställda, planera utföra
och följa upp arbetet på ett effektivt sätt.

• Med hjälp av tydliga mål bedriva ett kvalitets-/yttre miljö-/arbetsmiljö-arbete som
strävar mot ständiga förbättringar och där vi samtidigt hushåller med resurser.

 
  Upp  
 


Försäljningsvillkor

Vi reserverar oss mot mindre avikelser av konstruktioner, utseende och färgangivelser på delar ur vårt sortiment från våra leverantörer.
Vi förbehåller oss rätten till pris- och konstruktionsändringar.
Allmänna leveransbestämmelser NL01 tillämpas.
Vid ingående avtal mellan Vihab och kund utgår ett ordererkännande från Vihab som vi ber Er att kontrollera så inga missuppfattningar gjorts beträffande produkter eller adresser.
Levererade varor förblir Vihabs egendom till full likvid erlagts.

 
  Upp  
   
Specialföretaget för vibrationsteknologi